Всичко за рециклиране

С темата за екология и опазване на околната среда всеки и все по-често започна да си задава въпроси от типа:

Защо е важно рециклирането? Какво представлява екологията и кога и как се предават метали за скрап.

Наред с търсенето на всеки един от тях, решихме да се насочим и към по-конкретни данни и факти. Като повърхностен замърсител за градската среда и териториите около населените региони, отпадъците станаха голям замърсител за вода, въздух и почва, както и за подземни и повърхностни води около местата за тяхното депониране. В резултат на отделяните множество микроорганизми, известни още като патогенни микроорганизми за сравнително дълъг период, в резултат на което те се превръщат и в носители на редица инфекциозни заболявания.

Наред с това по местата, където става натрупване и за ограничен достъп на въздух, протичат множество процеси на гниене с изхвърляне на вредни газове, сред които амоняк, сероводород и други. Всички те силно замърсяват водите, преминават към пластовете с натрупани отпадъци.

В резултат от запалване на изхвърлените отпадъци по сметищата се стига до недопустими замърсявания на околната среда. Всичко това води до увреждане на природата, неконтролирано смесване на битовите с концентрирани отпадъци.

Рециклиране – това е процеса в резултат, на който използваните елементи преминават от суровини в изцяло нови продукти. По този начин се съхраняват природните ресурси и намаляват количествата на депонирани отпадъци. За целта използването на вторични суровини представлява използване малко природни ресурси, необходими за създаване метални съединения с напълно нов произход. За рециклиране от какъв характер се смятат желязна руда; никел, неръждаема стомана, боксита за алуминий и други.

Наред с това рециклиране на отпадъците доставя и допълнителна енергия, води до намаляване на вредните емисии и производствени методи.

Екология – всяка следваща година по 2 млрд. тона отпадъци, биват отделяни и изхвърляни. Ето, защо процесите по рециклирането им трябва да са извършвани по-качествено и прецизно и всеки да се включва в тях, активно.

Всички тези отпадъци – метали, железа, черни и цветни отпадъци и други отиват в околната среда, а предотвратяването им става, чрез събиране на скрап.

За най-алетрнативно решение се взема предвид екологичната и икономическа позиция, а това определя и етапността по време на рециклиране на конкретните съставки.

Идеята на ЕС е да създаде рама, по която да се извършва координирано управление на отпадъците в страни членки и да се организира обработване и елиминиране.